Gói thiết kế web giúp doanh nghiệp trưng bày sản phẩm & quản lý đơn hàng thông qua website.

– Tích hợp “Giỏ hàng” cho phép đặt hàng trực tuyến trên web.

– Hỗ trợ tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến vào website theo yêu cầu (Cho phép khách hàng thanh toán bằng các loại thẻ phổ biến như Visa, Master…).