Hiện tại có khá nhiều dịch vụ email miễn phí của Google, Yahoo và các nhà cung cấp lớn khác. Nếu khách hàng đang sử dụng dịch vụ hosting, khách hàng cũng được cung cấp gói dịch vụ email miễn phí kèm theo hosting. Tuy nhiên, các dịch vụ trên có những hạn chế mà chỉ dịch vụ email hosting mới có thể đáp ứng được:

  • Khách hàng sử dụng email hosting được sử dụng tên miền riêng. Email miễn phí của Google, Yahoo và các nhà cung cấp lớn khác không đáp ứng điều này cho khách hàng.
  • Email hosting nhận được dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên và miễn phí.
  • Email hosting hạn chế được tình trạng Spam, Balcklist IP, đảm bảo email gửi và nhận thông suốt.
  • Email hosting cung cấp giao diện quản lý người sử dụng.