Red Image Manager Media

  ·  Blog  ·  No Comments

Plugin quản lý và đếm số lần tệp tin (hình ảnh) được sử dụng trong nội dung bài viết (com_content, com_tags, com_contact, com_category, com_banner). Bạn có thể cấu hình xóa file, di chuyển file đến thùng rác hoặc không làm gì khi nội dung được xóa và tệp tin không còn được sử dụng ở những bài viết khác.


Download

images-manager

Top