• Gói Logo Pro

    Gói thiết kế logo chuyên nghiệp Sản phẩm nhận được: Logo với 5 phương án ý tưởng lựa chọn, Bộ tài liệu quy chuẩn logo Thực hiện trong: 5 Ngày

    Get Started !
  • Gói LogoPro-ID

    Sản phẩm nhận được; Logo với 5 phương án lựa chọn, Bộ tài liệu quy chuẩn logo, Danh thiếp (Name card), Giấy viết thư (Letterhead), Bì thư A4/A5, Kẹp tài liệu (Folder), Đồng phục, Thẻ nhân viên. Thực hiện trong: 10 Ngày

    Get Started !

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO

Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Thẩm mỹ cao

Feature image
CHỌN GÓI DỊCH VỤ

Quý khách hàng lựa chọn gói dịch vụ thiết kế logo phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng.

Feature image
GỬI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

Dựa vào yêu cầu của khách hàng, Logopro sẽ lên ý tưởng thiết kế phương án mẫu và gửi cho khách hàng duyệt.

Feature image
CHỌN MẪU THIẾT KẾ

Sau khi gửi các phương án mẫu, khách hàng sẽ chọn ra 1 phương án tốt nhất.

Feature image
BÀN GIAO SẢN PHẨM

LogoPro tiến hành hoàn thiện toàn bộ hồ sơ quy chuẩn thiết kế logo và bàn giao.